Maak kennis met: Rob Stübener


In deze serie maken we kennis met programmacoördinatoren van verschillende core partners van het PCSI. Wat doen ze, welke onderwerpen vinden ze belangrijk? En wat is toegevoegde waarde van lid zijn van PCSI voor hun bedrijf? In deze eerste editie komt Rob Stübener, Innovatiemanager bij Achmea, aan het woord.

Rob Stübener werkt als innovatiemanager voor Achmea waar hij advies geeft over nieuwe en disruptieve technologieën en ook beproevingen realiseert op het data (analytics) en cybersecurity domein. Daarnaast coördineert hij ook samenwerkingen op innovatievlak waaronder het PCSI programma!

Sinds wanneer ben je betrokken bij PCSI en wat is jouw rol?
Tom Huitema en ik coördineren samen het PCSI programma. Inmiddels ben ik 1,5 jaar betrokken bij het PCSI programma. Primair als PCSI coördinator nu ook als ai. stuurgroep lid en bij sommige projecten ook als project lid. Veel petjes, maar ik er haal er ook veel werkplezier uit!

Als coördinator zorgen we voor de bemensing van projecten vanuit Achmea, lossen we problemen op in de projecten (bv. ophalen van een akkoord op gebruik van bepaalde data) en delen we de resultaten van het programma met Achmea stakeholders.

Wat is voor Achmea de meerwaarde van meedoen aan PCSI als core partner?
Deelname aan het PCSI programma brengt ons verschillende voordelen; Belangrijkste is dat we hierdoor als organisatie al aan de slag gaan met de security kansen en dreigingen van de toekomst. Dankzij de publiek-private samenwerking delen we ervaring, kennis en kosten van onderzoek. Ook vinden we het binnen Achmea belangrijk dat we positieve impact maken voor onze maatschappij dat realiseert het PCSI programma door naderhand de resultaten publiekelijk beschikbaar te stellen.

Als bijvangst zien we ook dat deelname aan de projecten collega’s energie geeft (hoe gaaf is het om aan de slag te gaan met bv. het detecteren van deepfake audio) en bijdraagt aan hun vakmanschap.

Bij welke projecten zijn jullie betrokken?
We zijn op dit moment bij verschillende projecten betrokken en hebben recent ook een aantal afgerond. Hieronder een greep uit een aantal projecten:

Collaborative Deception Fleet: Kunnen we op een gezamenlijke deceptie omgeving de beweging van hackers monitoren en hiervan leren.

Deepfake Audio Detector: Bij dit onderzoek proberen we deepfake audio te detecteren. Een dreiging waarvan we inmiddels de eerste gevallen van oplichting al in de praktijk zien.

CausalAI DDoS: Is het mogelijk om door middel van CausalAI applicatieve DDoS aanvallen uitlegbaar te voorspellen.

Waar liggen kansen voor de toekomst?
Generative AI biedt kansen voor het security domein. Van het deels genereren van pentest rapportages tot het automatisch reviewen van code. Echter, introduceert de inzet van Generative AI ook nieuwe dreigingen in je IT-landschap. En zou ook de aanvaller Generative AI kunnen inzetten voor bv. een geraffineerde phishing campagne tegen je organisatie.

Daarnaast verzamelen we steeds meer data, maar regels over de inzet van data en modellen worden steeds strikter en complexer. Waardoor analyses met verschillende organisaties of soms zelfs binnen organisaties niet meer kunnen plaats vinden. Inmiddels zijn er verschillende technieken die het mogelijk maken om gezamenlijke analyses uit te voeren maar waarbij de data niet gedeeld wordt (bv. federated learning).

Ten slot, ben ik ook benieuwd wat de impact is van post quantum encryptie op ons bestaande IT-landschap. Hoe makkelijk ga je over naar een andere encryptie standaard, wat doet dit met de performance en cloud kosten?

Gelukkig staan bovenstaande onderwerpen op de PCSI security rader en gaan we een aantal van deze onderwerpen binnenkort onderzoeken!

Zelf kan ik niet wachten!

Rob Stübener
 

Fotocredit: Lisette van Marrewijk
Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO