Achtergrond van de Radar

De Security Radar van het PCSI laat zien welke trends de grootste impact hebben (vanuit een risico- of kansenperspectief) op de cybersecurity van de PCSI-partners. De Security Radar is een startpunt voor het selecteren van onderwerpen waarvoor cyclische innovatieprojecten kunnen worden gestart binnen het PCSI-programma, met als doel de cybersecurity van de deelnemende organisaties te versterken.

Methodologie
De trends op deze Radar zijn het resultaat van een uitgebreide literatuurstudie, interviews met cybersecurity-experts van alle PCSI-partners en diepgaande analyses. Uit deze longlist maken we een shortlist van de meest relevante trends. Door middel van een online enquête onder experts van elke deelnemende PCSI-partner worden alle afzonderlijke trends diepgaand geanalyseerd.
Elke trend wordt geclassificeerd als een kans of bedreiging, er wordt bepaald op welke tijdshorizon de trend impact zal hebben, de potentiële impact van de trend op PCSI-partners wordt beoordeeld en de mate waarin de trend past binnen het gezamenlijke innovatieproces in het PCSI. Tot slot wordt er een workshop georganiseerd om de Radar te verfijnen en zo een oplossing te vinden voor de afwijkingen in het onderzoek.

Radar bijwerken
De Security Radar wordt regelmatig bijgewerkt. Elke 4 maanden selecteert het stuurcomité van het PCSI de trends uit de Security Radar die leidend zullen zijn voor de volgende innovatiecyclus. Door de Security Radar up-to-date te houden, kunnen we snel en gemakkelijk reageren op actuele ontwikkelingen.

Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO